Heads of Schools' Alumni Associations

Zeng Renchun

NTU School of Biological Sciences Alumni Association

Mr. Zeng Renchun
Class of 2008

[email protected]

Chan Teck Yang, Gabriel

NTU School of Biological Sciences Chinese Medicine Alumni Association

Mr. Chan Teck Yang, Gabriel
Class of 2014

[email protected]

Seo Jia Hui Andy

NTU School of Physical and Mathematical Sciences Alumni Association

Mr Seo Jia Hui Andy
Class of 2010

 

Lim Tian Ning

NTU Asian School of the Environment Alumni Association

Ms Lim Tian Ning
Class of 2019

[email protected]