Our People

 • Prof Zhang Jie (Research Group Leader)
 • Prof Bo-An
 • Prof Erik Cambria
 • Prof Guan Cuntai
 • A/P Ke Yiping, Kelly
 • Prof Miao Chunyan
 • Prof Ong Yew Soon
 • A/P Quek Hiok Chai
 • Prof Sinno Jialin Pan
 • Asst/P Wang Wenya
 • Asst/P Yu Han
 • Asst/P Luu Anh Tuan
 • Asst/P Fan Xiuyi
 • Asst/P Ying Wei
 • Asst/P Zhang Mengmi
 • Dr. Shen Zhiqi (Snr Lecturer)

Kesavan Asaithambi