Back Row (from left to right): Ming, Xiao, Nailiang, Pengfei, Zhiqi, Qinbai, Xiaofu, Dianyi, Apoorva, Wei

3rd Row (from left to right): Hongpo, Zhengqing, Zhiyong, Qiyuan, Qipeng, Zhuangchai, Zhenyu, Jian, Gwang-Hyeon, Zhanxi, Wenxi, Jingtao

2nd Row (from left to right): Bo, Jiawei, Thu Ha, Jie, Liuxiao, Hongwei, Xiaoya, Ye, Peiqun, Jingje, Cuiling, Faisal, Hua

Front Row (from left to right): Yiyao, Lei, Meiting, Anliang, Zhaoning, Bingqing, Guigao, Qinglang, Junze, Zhicheng

Not Pictured: Yongwu, Maozhong

 

PI:

Prof. Dr. Hua ZHANG

 

Senior Research Fellows:

Dr. Zhicheng ZHANG (July 2014-; PhD: China University of Petroleum, Beijing. Postdoc: Tsinghua University)

 

Postdoctoral Research Fellows:

Dr. Meiting ZHAO (PhD: National Center for Nanoscience and Technology, Beijing. Aug. 2014-)

Dr. Qiyuan He (PhD: NTU; Postdoc: UCAL. Feb. 2016- ; Winner of the 2011 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad)

Dr. Yongwu Peng (PhD: Shanghai Jiao Tong Univ.; NTU; Postdoc: NUS. Apr. 2016-)

Dr. Faisal Saleem (PhD: Tsinghua University. July 2016-)

Dr. Bo CHEN (PhD: NTU. Aug. 2016- ; Winner of the 2016 E-MRS Young Scientist Award; Winner of the 2016 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad)

Dr. Guigao Liu (Feb. 2017-)

Dr. Xiao ZHANG (PhD: NTU. Jan. 2017- ; Winner of the 2016 E-MRS Young Scientist Award; Winner of the 2015 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad)

Dr. Zhiqi HUANG (PhD: Tianjin University. Aug. 2017-)

Dr. Zhiyong LUO (PhD: Sun Yat-sen University. Aug. 2017-)

Dr. Yiyao GE (PhD: Tsinghua University. Aug. 2017-)

Dr. Chaturvedi Apoorva (PhD: NTU. Oct. 2017-)

Dr. Ming Zhou (PhD: Chongqing University. Oct. 2017-)

Dr. Xiaofu Sun (PhD: Institute of Chemistry, CAS. Oct. 2017-)

Dr. Junze CHEN (Dec. 2017-; PhD: NTU, M.S.: Sichuan Univ. Winner of the 2017 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad)  

Dr. Qinglang MA (Dec. 2017-; PhD: NTU, B.S.: NTU. Winner of the 2017 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad)

Dr. Zhanxi FAN (Mar. 2018-; PhD: NTU. Winner of the 2015 E-MRS Young Scientist Award ; Winner of the 2015 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad; Winner of the 2016 MSE Doctorate Research Excellence Award)

Dr. Lei DAI (Mar. 2018-; PhD: Xiamen University)

Dr. Hongpo LIU (May 2018-; PhD: Xi'an Jiaotong University)

Dr. Jingjie GE (July 2018-; PhD: USTC)

Dr. Zhengqing LIU (Aug. 2018-; PhD: Xi'an Jiantong University)

Dr. Zhuangchai LAI (Aug. 2018-; PhD: NTU)

Dr. Gwang-Hyeon NAM (Aug. 2018; MS: Ajou Univ., Korea; PhD: NTU)

Dr. Pengfei YIN (Nov. 2018-. From Tianjin University)

 

Ph.D. Candidates:

Ms. Jie WANG (Aug. 2015-; BS. MS: Soochow Univ.)

Mr. Jingtao HUANG (Aug. 2016; M.S.: Univ. Washington)

Mr. Qinbai YUN (Aug. 2016; M.S.: Tsinghua University)

Ms. Xiaoya CUI (Aug. 2016; M.S.: Tsinghua University)

Ms. Hongfei CHENG (Aug. 2016; B.S.: NTU)

Mr. Zhaoning HU (B.S.: NTU. Jan. 2017-)

Ms. Thu Ha TRAN (B.S.: NTU. Aug. 2017-)

Ms. Jiawei LIU (B.S.: NTU. Aug. 2017-)

Ms. Liuxiao LI (B.S.: Lanzhou Univ., Jan. 2018-)

Mr. Zhenyu SHI (M.S. Zhejiang Univ., Aug. 2018-)

 

Project Officers or Research Associates:

Mr. Zhaoning HU (B.S.: NTU. July 2016-)

Ms. Ye CHEN (Dec. 2018-; BS: NTU)

 

Visiting Researchers:

Dr. Jian Zhang (Jan. 2018-. From Huazhong University of Science and Technology)

 

FYP & Exchange Students:

  

Former Group Members:

PhDs:

Ms. Ye CHEN (Aug. 2015-Dec. 2018; BS: NTU)

Mr. Dianyi HU (Aug. 2017- Dec. 2018)

Dr. Zhuangchai LAI (Aug. 2014--Aug. 2018)

Dr. Gwang-Hyeon NAM (Aug. 2014-Aug. 2018; MS: Ajou Univ., Korea)

 Dr. Ying HUANG (Jan. 2014-Jan. 2018; PhD: NTU; M.S.: Sichuan Univ.)  

Dr. Qinglang MA (Aug. 2013-Aug. 2017; B.S.: NTU. Winner of the 2017 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad)  

Dr. Junze CHEN (Aug. 2013-Aug. 2017; M.S.: Sichuan Univ. Winner of the 2017 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad)  

Dr. Ye LIU (April 2015-Aug. 2017; BS: NTU)

Dr. Xiao ZHANG (Jan. 2013-Jan. 2017; M.S. Harbin University of Engineering; Winner of the 2016 E-MRS Young Scientist Award ; Winner of the 2015 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad)

Dr. Jian YANG (Aug. 2012-Aug. 2016; B.S.: Fudan Univ.)

Dr. Chaoliang TAN (Aug. 2012-Jan. 2016; M.S.: South China Normal University; PhD: NTU. Winner of the 2015 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad; Winner of the 2016 MSE Doctorate Research Excellence Award.)

Dr. Bo CHEN (2012-Aug. 2016; M.S. Shandong Univ.; PhD: NTU. Winner of the 2016 E-MRS Young Scientist Award; Winner of the 2016 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad)

Dr. Zhanxi FAN (Aug. 2011-July 2015; B.S.: Jilin Univ. Winner of the 2015 E-MRS Young Scientist Award ; Winner of the 2015 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad; Winner of the 2016 MSE Doctorate Research Excellence Award. Now: Postdoc with Dr. Haimei Zheng at Lawrence Berkeley National Laboratory)

Dr. Jumiati WU (Aug. 2010- Aug. 2014; B.S.: NTU. Winner of the 2014 E-MRS Young Scientist Award. Now Postdoc in Singapore University of Technology and Design)

Dr. Zhiyuan ZENG (PhD: Aug. 2008- Jan. 2013, NTU; M.S.: Zhejiang Univ. Winner of the 2012 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad; 2017 Youth Thousand Talents Program. Now: Postdoc with Dr. Haimei Zheng at Lawrence Berkeley National Laboratory)

Dr. Qiyuan HE (PhD: Aug. 2008- Jan. 2013, NTU; M.S.: Fudan Univ. Winner of the 2011 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad . Now: Postdoc with Prof. Xiangfeng Duan at UCLA)

Mr. Xiehong CAO (PhD: Aug. 2008- July 2012, NTU; B.S.: Zhejiang Univ. Winner of the 2011 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad ; 2015 Zhejiang "Thousand Talents Program" . Now Professor in Zhejiang University of Technology)

Dr. Cipto LIUSMAN (co-supervised, PO, Aug. 2007–Apr. 2012; B.S.: NTU. Now: Back to Indonesia)

Dr. Shixin WU (PhD: Jan. 2008 – Sept. 2011; B.S.: NTU. Now work as Scientist at IMRE, A*STAR, Singapore)

Dr. Gang LU (2011-2012. PhD: Aug. 2007-July 2011, NTU; B.S.: Nanjing Univ.; M.S.: Tsinghua Univ. Now Professor in Nanjing Tech University)

Dr. Xiao HUANG (PhD: Aug. 2007 – Jul. 2011. B.S.: NTU. Winner of the 2012 MSE Doctorate Research Excellence Award . Now Professor in Nanjing Tech Univ. 2014 Youth Thousand Talents Program; 2013 NSFC Excellent Young Scholar; 2014 Jiangsu Chair (特聘) Professor; Winner of 2015 IUPAC Prof. Jiang Novel Materials Youth Prize )

Dr. Xiaoying QI (PhD: Aug. 2007 – Mar.2011; PhD: NTU. M.S.: Fudan Univ. BS: Lanzhou Univ. Now work at SIMTech in Singapore. Winner of the 2010 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad)

Dr. Bing LI (PhD: Jan. 2007 – Jan. 2010; Postdoc: Jan. 2010 – Sept. 2010. Now work as Scientist at IMRE, A*STAR, Singapore)

Dr. Xiaozhu ZHOU (PhD: Aug. 2006 – Jan. 2010; Postdoc: Jan. 2010 – Feb. 2011. Now attach to Prof. Chad A. Mirkin’s group at Northwestern University, USA)

Dr. Yumeng SHI (PhD: Oct. 2010. co-supervised. Now Professor in Shenzhen Univesity)

Dr. Yanping XU (PhD: Sept. 2011. Now work at Linkstar Microtronics Singapore)

 

Postdocs:

Dr. Wenxin NIU (Postdoc: NUS. July 2016-Dec. 2018. Now: Professor in Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS)

Dr. Qipeng LU (PhD: Beijing Jiao Tong University. Aug. 2014-Sept. 2018. Now: Professor in Beijing University of Science and Technology)

Dr. Nailiang YANG (PhD: Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences. July 2015-Sept. 2018. Now: Professor in Institute of Processing Engineering, CAS)

Dr. Cuiling Li (Dec. 2016-Sept. 2018. Now: Professor in Beijing Institute of Technology)

Dr. Peiqun YIN (PhD: USTC. Aug. 2017-Sept. 2018. Now: in University of Science and Technology of China)

Dr. Anliang WANG (PhD: Sun Yat-sen University. July 2016-Aug. 2018. Now: Professor in Shandong University)

Dr. Ying HUANG (Jan. 2018-June 2018; PhD: NTU; M.S.: Sichuan Univ.)  

Dr. Zhimin LUO (PhD: Fudan University. May 2013-May 2018. Now: Professor in Nanjing University of Posts and Telecommunications, 2017 Jiangsu Chair (特聘) Professor)

Dr. Xuejun WU (2010-Mar. 2018; PhD: Peking University. 2017 Youth Thousand Talents Program. Now: Professor in Nanjing University)

Dr. Chaoliang TAN (Feb. 2016-Sept. 2017; M.S.: South China Normal University; PhD: NTU. Winner of the 2015 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad; Winner of the 2016 MSE Doctorate Research Excellence Award. Now: Postdoc with Prof. Ali Javey at UC Berkeley)

Dr. Shikui HAN (Sept. 2013-Sept. 2017;
PhD: University of Science and Technology of China. Now faculty at Hefei University of Technology)

Dr. Yifu YU (July 2014-July 2017; PhD: Tianjin University. Now faculty at Tianjin University)

Dr. Shuang YANG (PhD: East China University of Science and Technology. July 2016-June 2017. Now postdoc at University of Nebraska Lincoln, http://www.huanggroup.unl.edu/)  

Dr. Hui JIANG (July 2016-June 2017. Now Research Fellow in SPMS, NTU)

Dr. Melinda Sindoro (June 2016-June 2017. PhD: UIUC from Prof. Steve Granick's group )

Dr. Zhanxi FAN (Aug. 2015-9 Feb. 2017; B.S.: Jilin Univ.; PhD: NTU. Winner of the 2015 E-MRS Young Scientist Award ; Winner of the 2015 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad; Winner of the 2016 MSE Doctorate Research Excellence Award. Now: Postdoc with Dr. Haimei Zheng at Lawrence Berkeley National Laboratory)

Dr. Wei ZHAO (Oct. 2014-Oct. 2016; PhD: Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences. Now Professor in Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences)

Dr. Huan XU
(July 2014-July 2016; PhD: Lanzhou University)

Dr. Yixian WANG
(Dec. 2014-July 2016; PhD: Zhejiang University. Now Professor in Zhejiang University)


Dr. Jianfeng PING
(Sept. 2015-Dec. 2015. PhD: Zhejiang University. Now Professor in Zhejiang University)


Dr. Feifei CAO
(Dec. 2014-Dec. 2015; PhD: Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences. Now Professor in Huazhong Agricultural University)

Dr. Weina ZHANG
(Cosupervised, Feb. 2015-Aug. 2015; PhD: NTU. Winner of the 2015 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad. Now Faculty in Nanjing Tech Univ.)

Dr. Xiehong CAO
(2012-Dec. 2014; PhD: 2008-2012, NTU; B.S.: Zhejiang Univ.Winner of the 2011 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad ; 2015 Zhejiang "Thousand Talents Program"
. Now Professor in Zhejiang University of Technology).

Dr. Bing ZHENG (2012-Aug. 2014; PhD: Jilin University. Now Faculty in Nanjing Tech Univ.)

Dr. Xiao HUANG (2011-July 2014; PhD: Aug. 2007 – Jul. 2011, NTU.Winner of the 2012 MSE Doctorate Research Excellence Award . Now Professor in Nanjing Tech Univ. 2014 Youth Thousand Talents Program; 2013 NSFC Excellent Young Scholar; 2014 Jiangsu Chair (特聘) Professor; Winner of 2015 IUPAC Prof. Jiang Novel Materials Youth Prize )

Dr. Hai LI (2008-July 2014; PhD: Shanghai Institute of Applied Physics, CAS. Now Professor in Nanjing Tech Univ. 2015 Jiangsu Chair (特聘) Professor)

Dr. Xun HONG (2012-June 2014. B.S. and PhD: USTC; Postdoc: Tsinghua Univ. Now Associate Professor in Univ. of Science and Technology of China)

Dr. Juqing LIU (2011-June 2014; PhD: Nanjing University of Posts and Telecommunications. Now Professor in Nanjing Tech Univ. 2015 Jiangsu Chair (特聘) Professor ; 2015 Jiangsu“Six Kinds of Talents Program” (江苏省“六大人才高峰”项目); 2016 NSFC Excellent Young Scholar)

Dr. Changfeng ZHU (Sept. 2011-Nov. 2013; PhD: Shanghai Institute of Applied Physics, CAS)

Dr. Xiaozhu ZHOU (Feb. 2010 – Mar. 2011; PhD: NTU. Mar. 2011 – Sept. 2013: attached to Prof. Chad A. Mirkin’s group at Northwestern University, USA)

Dr. Zongyou YIN  (2008-Oct. 2013; PhD: NTU. Now Senior Lecturer at Australian National University)

Dr. Yaping DU (2011-2013; PhD: Peking University. Now Professor at Xi'an Jiaotong University, China. 2015 NSFC Excellent Young Scholar)

Dr. Yuanyuan ZHU (2011-2012; PhD: Shanghai Institute of Organic Chemistry, CAS; Postdoc: Peking University. Now Professor at Hefei University of Technology, China)

Dr. Gang LU (2011-2012. PhD: Aug. 2007-July 2011, NTU; B.S.: Nanjing Univ.; M.S.: Tsinghua Univ. Now . Now Professor in Nanjing Tech University)

Dr. Xingcai QIN (2011-2012; PhD: Peking University. Now Associate Professor in Nanjing University )

Dr. Xianfeng ZHOU (Sept. 2011-Feb. 2012; PhD: Jilin University; Postdoc: Arizona State University. Now Professor in Qingdao University of Science and Technology )

Dr. Yusong WANG (co-supervised, Aug. 2008-Feb. 2012; PhD: NUS. Now staff in IMRE, A*STAR )

Dr. Yumeng SHI (Oct. 2010-Mar. 2011; PhD: NTU. Now Professor in Shenzhen University )

Dr. Sreenivasan Koliyat Parayil (Postdoc, Jan. 2010 – Jan. 2011; PhD: Chungnam National University, South Korea. Now back to India)

Dr. Zhijuan WANG (Postdoc, Sept. 2008 – Aug. 2010; PhD: Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS. Now Professor in Nanjing Tech University)

Dr. Yanhong CHEN (Postdoc, Dec. 2006 – May 2008; PhD: NTU)

Dr. Xiaohong WANG (Postdoc, Sept. 2007 – Sept. 2008. PhD: Institute of Chemistry, CAS. Now postdoc at Universitι de Montrιal, Canada)

Dr. Chao TANG (Postdoc, Aug. 2008 – Oct. 2009. PhD: Fudan Univ. Now Associate Professor at Nanjing University of Posts and Telecommunications)

 

Research Associates, Project Officers and Exchange Students:

Mr. Bingqing WANG (Aug. 2017-Oct. 2018. From Beijing University of Chemical Technology)

Mr. Zhengqing LIU (Sept. 2016-Aug. 2018. From Xi'an Jiantong University)

Ms. Chunhong Chen (Sept. 2017-Mar. 2018. From Zheijiang University)

Mr. Zhenhua LI (Jan. 2017-Dec. 2017. From Beijing University of Chemical Technology)

Ms. Yuanyuan TIAN (Oct. 2016-Oct. 2017. From Nanjing University of Post and Telecommunications)

Mr. Junze CHEN (Sept. 2017-Dec. 2017; PhD: NTU, M.S.: Sichuan Univ.)  

Mr. Qinglang MA (Aug. 2017-Dec. 2017; PhD: NTU, B.S.: NTU)

Mr. Mathew Maliackal Anith Thomas (May. 2015-Sept. 2017)

Mr. Kai ZHOU (Sept. 2016-Aug. 2017. From South China University of Technology)

Mr. Dianyi HU (Feb.-July 2017)

Ms. Thu Ha TRAN (B.S.: NTU. Feb.-July 2017)

Ms. Liu Teng (Oct. 2014-Mar. 2017. CSC student from Soochow University)

Mr. Yao WANG (Nov. 2015-Feb. 2017. From Nanjing Tech University)

Mr. Jian YANG (Aug. 2016-Dec. 2016; B.S.: Fudan Univ. PhD: NTU. Currently Postdoc at SPMS/NTU.)

Mr. Xingwen CHENG (Mar. 2016-. From Nanjing Tech University)

Mr. Jingtao HUANG (May. 2016-July 2016; M.S.: Univ. Washington)

Ms. Yanling HU (Dec. 2014-July 2016. From Nanjing University of Post and Telecommunications)

Ms. Ranjusha Rajagopalan (Oct. 2015-May 2016. From University Of Wollongong, Australia)

Mr. Xiuwan LI (Sept. 2014-June 2015. CSC PhD student)

Mr. Siyang LIU (Dec. 2014-May 2015. from Sun Yat-sen University)

Mr. Stefan Scheiblbrandner (Jan. 2015-Apr. 2015. PhD student from BOKU Vienna, Austria)

Mr. Jiang Zhou (Feb. 2014-Jan. 2015. PhD student from Central South University, China)

Mr. Zhengdong LIU (Feb. 2013-Feb. 2015. PhD student from Nanjing University of Posts and Telecommunications, China)

Ms. Ying ZHANG (Oct. 2013-Sept. 2014. PhD student from Nanjing University of Posts and Telecommunications, China)

Ms. Elham Asadian (Nov. 2013-June 2014. PhD student from Sharif University of Technology, Iran)

Mr. Bo OUYANG (July 2013-June 2014. B.S.: Beihang University, China)

Mr. Yang LI (Oct. 2013-May 2014. PhD student from Harbin Institute of Technology, China)

Ms. Dongying XU (Nov. 2013-Apr. 2014. MS student from Soochow University, China)

Mr. Hengchang BI  (Nov. 2012-Oct. 2013. PhD student from Southeast University, China)

Mr. Junze CHEN (Aug. 2012-July 2013. Now PhD student in MSE/NTU.)  

Chongbo MA (Oct. 2011-Oct. 2012. Now Lanzhou University)

Weijia ZHOU (Sept. 2011-Sept. 2012. Now PhD student at Shandong University, China)

Mr. Peng CHEN (PO, Aug. 2009-April 2011; B.S.: NTU)

Mr. Fei ZHAO (Feb. 2011 – Nov. 2011. Now PhD student at Beijing Institute of Technology)

Ms. Juan ZHANG (Research Associate, 2008 – 2010; M.S.: Shanghai Institute of Applied Physics, CAS)

Mr. Juqing LIU (Exchange Student, Aug. 2009 – Feb. 2010. Now at Nanjing University of Posts and Telecommunications)

Ms. Yu ZHANG (Exchange Student, Feb. – Apr., 2007. Now PhD student at SUNY Stony Brook, USA)

Mr. Mengjun XUE (Exchange Student, Nov. 2008 – March 2009)

Mr. Changji ZOU (PO, May 2009 – Nov. 2009. Now PhD student at MSE/NTU)

Mr. Wenbin NI (Exchange student, Jan. – Feb. 2010)

 

Final Year Project Students:

Ms. Grace YAP Szu Hui, Mr. Ming Wei MAH (FYP student, Aug. 2007 – May 2008)

Zhenggang LI,  Kay Boon LOW,  Wee Lei NG (FYP student, Aug. 2008 – May 2009)

Zejun DING, Ran WEI (now at Cornell University), Kian Bin SOH, Keng Ee HO, Juan SUN, Yan JIN, Annette YAP Hui Yu (FYP students, Aug. 2009 – May 2010)

Guo Rui TAN, Xu GUO, Xuyang QIE, Hong YU, Shuang GAO, Aloysius TAY Kay Chong, Xintong YUAN, Evangeline LIU Jialin, Jin Han ONG, Yang CHEN (FYP students, Aug. 2010 – May 2011)

Lu YU, Chenna ZHAO, Peiru YE, Felicia TAN Li Ling, Yue YU, Wen Ting SOH, Tingting GE, Victor ONG De, Mengfei WANG, Patricia ONG Lu Lian, Cong Zelong (FYP students, Aug. 2011 – May 2012)

Xu Boxi, He Ke, Kong Xing Yi, Tay Li Ping Shemilyn, Bao Shuyu, Ma Qinglang (FYP students. Aug. 2012 – May 2013)

Lim Wai Kin, Sun Ye, Edward Lim Kim Yew, Chen Yan, Shen Rui, Jiang Yiheng, Sun Xinxuan, Goh Wei Liang  (FYP students. Aug. 2013 – May 2014)

Tan Ching Sheng Jan, Ng Wei Sheng, Toh Zhi Wei, Quan Junye, Cheng Wenwen, Koh Zhi Xiang, Lee Zi Yan, Liu Hongyu, Chen Ye (FYP students. Aug. 2014 – May 2015)

 

ANT Project:

Ms. Yanyan WEI (RA, Feb. 2008 – Dec. 2009)

Ms. Maggie TIONG Susu (Jan. 2009 – May 2010)

Dr. Lianxiang TAN, Dr. Li HOU, Dr. Elaine HE Weiguo.

 

Visiting Scholars / Professors:

Dr. Pengfei YIN (Oct. 2016-Nov. 2018. From Tianjin University)

Dr. Maozhong Sun (Jan. 2018-Dec. 2018. From Jiangnan University)

Dr. Ning WANG (Aug. 2017-Aug. 2018. From Nanjing Tech University)

Prof. Fangna Dai (May 2017-Mar. 2018. From China University of Petroleum (Qingdao))

Dr. Ming ZHANG (Mar.-June 2017. From Zhejiang Sci-Tech University)

Dr. Wei CHEN
(Sept. 2016-Mar. 2017. From Wenzhou University)

Dr. Xiehong CAO
(Dec. 2015-May 2016; PhD: NTU. Now Professor at Zhejiang University of Technology. Winner of the 2011 Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad ; 2015 Zhejiang "Thousand Talents Program" . Now Professor in Zhejiang University of Technology)

Dr. Jianfeng PING
(Aug. 2014-Aug. 2015, Jan. 2016-July 2016. PhD: Zhejiang University. Now Professor in Zhejiang University)

Dr. Fei CHEN
(Aug. 2014-Aug. 2015. Now Professor in Zhejiang University in Ningbo)

Dr. Xiangmei LIU (July 2014-Jan. 2015. Now Associate Prof. at  Nanjing University of Posts and Telecommunications)

Dr. Min HAN (Aug. 2014-Jan. 2015. Now Prof. at  Nanjing Normal University)

Dr. Yixian WANG (Dec. 2013-Nov. 2014. PhD: Zhejiang University. Now Professor in Zhejiang University)

Mr. Xiaoyong XU (July 2013-Dec. 2013. PhD student from Southeast University. Now Professor in Yangzhou University)

Dr. Naien SHI (Sept. 2012-Mar. 2013. Now Associate Prof. in  Nanjing University of Posts and Telecommunications)

Prof. Shaorong Lu (Jan. – June 2012. Professor in Gulin University of Technology)

Prof. Quli Fan (July – Sept. 2011. Professor in Nanjing University of Posts and Telecommunications)

Prof. Haoli Zhang (Jan. –  Feb. 2011.  Professor in Lanzhou University)

Prof. Chunhai Fan (Apr. 2010, Feb. 2009; Dec. 2007. Professor in Shanghai Institute of Applied Physics, CAS)

Prof. Jin Zhang (Feb. 2010. Professor in Peking University)

Prof. Lianhui Wang (Feb. 2010; Jan. 2009 – Feb. 2009. Professor in Fudan University)

Prof. Jianwei Zhao (Jan. – Feb. 2010; Jan. 2009; Jul. – Aug. 2007. Professor in Nanjing University)

Prof. Shiping Song (Sept. 2008 – Nov. 2008. Professor in Shanghai Institute of Applied Physics, CAS)

Prof. Jin Zhu (Aug. 2007. Professor in Nanjing University)