Former Postgraduate Students

Degree (year) Name Email Whereabout
Former PhD Students (14)
PhD (2019) LIU Ankang 刘安康 tslla@nus.edu.sg TL@NUS, Singapore
PhD (2015) Delphine Helena Natasha MARPAUNG DELPHINE001@e.ntu.edu.sg Singapore
PhD (2015) ZHANG Runqi 张润麒 RZHANG1@e.ntu.edu.sg Singapore
PhD (2014) HUANG Ling 黄玲 huangling@ntu.edu.sg NTU, Singapore
PhD (2014) TANG Yue 唐玥 20141933@hhu.edu.cn, 362996892@qq.com HoHai University, China
PhD (2013) YEO Beng Kiong 杨茗强 brianbkyeo@gmail.com HPE, Singapore
PhD (2013) WU Yong, Thomas 吴勇 thomas_wu@nmc.a-star.edu.sg NMC, Singapore
PhD (2011) ZHANG QingFeng 张青峰 zhang.qf@sustc.edu.cn SUSTech, China
PhD (2010) WANG GuoHua 王国华 guowang@ntu.edu.sg Singapore
PhD (2006) ZHANG Tongtong 张同同 ttzhang@ntu.edu.sg Singapore
PhD (2005) WANG Wen 王雯 wangwen@td-tech.com Beijing, China
PhD (2003) LI Minghui 李明辉 David.Li@glasgow.ac.uk SIT, Singapore
PhD (2000) XIAO Ying 效英 ljyingxiao@yahoo.com Vancouver, Canada
PhD (1997) XIANG ZhongGui 向忠贵 zhonggui@hotmail.com Ottawa, Canada
Former Master Students (25)
MSc (2019) LIU Yunwei 刘韫玮 YUNWEI001@e.ntu.edu.sg Singapore
MSc (2018) WANG Lin 王琳 LIN011@e.ntu.edu.sg NTU, Singapore
MSc (2017) OU_Zhaocong LIUA0005@e.ntu.edu.sg Singapore
MSc (2014) VARMA Ruchika RUCHIKA001@e.ntu.edu.sg Edgilis, Singapore
MSc (2014) CHEN Sisi 陈思思 CHEN0888@e.ntu.edu.sg Singapore
MSc (2014) LIU Ankang 刘安康 LIUA0005@e.ntu.edu.sg TL@NUS, Singapore
MSc (2014) CUI Guanqiong 崔冠琼 cuiguanqiong@126.com Singapore
MSc (2014) LI Yan 李岩 LIYA0026@e.ntu.edu.sg Singapore
MSc (2012) YANG XiaoQian 杨小倩 YANG0306@e.ntu.edu.sg Singapore
MSc (2012) HUANG Jun 黄俊 JHUANG13@e.ntu.edu.sg Singapore
MEng (2006) TEO Mia Koon 张名堃 orionteo@yahoo.com Singapore
MEng (2006) LIEW Yew Pheng 刘佑鹏 EYPLiew@ntu.edu.sg Singapore
MSc (2005) LAI Chieh Cheng 黎洁贞 cchenglai@hotmail.com Singapore
MEng (2004) WANG Yifei 王一飞 wang_1450@fisher.osu.edu Ohio, USA
MSc (2004) YAO Ke 姚克 yk77511@gmail.com Singapore
MEng (2004) Danny TAN Kai Pin 陈凯滨 KPTan@ntu.edu.sg Singapore
MEng (2003) YANG Dazhi 杨大治 dazhi@newgentel-sg.com Singapore
MEng (2002) WANG Yan 王岩 eywangntu@yahoo.com New Jersey, USA
MSc (2002) U Tint Wan deltawan@pacific.net.sg Singapore
MEng (2000) YIN Juan 尹娟 yuh66@yahoo.com San Diego, USA
MEng (1998) YEO Beng Kiong 杨茗强 brianbkyeo@gmail.com Singapore
MEng (1998) LEE Yee Hui 李奕慧 eyhlee@ntu.edu.sg Singapore
MEng (1996) XU Jin 徐瑾 jian_xujin@yahoo.com Ottawa, Canada
MEng (1996) YAN Keen Keong 甄健强 ykeenkeo@dsta.gov.sg Singapore
MEng (1995) YING Jian Ling 应坚聆 JYing@PrologicCorp.com Vancouver, Canada

Updated on 5 Jul 2019