Research Group 2006

Research Group 2008

 

 

Back from Left: Xu Shiping, Lee Pei Fung, Alan Du Jianhong, Dickson Lai, Hay Choon Teck, Khor Swee Loong, Sara Sadredini.

Front From Left: A/P Darren Sun, Elizabeth Goh, Dr. Liu Zhaoyang, Dr. Zhang Xiwang

Not in the picture: Karina Listiarini

 

Research Group 2009

Front from left: Dr Khor Swee Loong, Sara Sadredini, Karina Listiarini, Liu Yajuan, Li Ying, Liu Shushu, Xu Shiping, Bai Hongwei, Dr Zhang Xiwang, Wang Yinjie, Dr Pan Jiahong, Dr Lee Peifung, Ng Jiawei, A/P Darren Sun

Not in picture: Alan Du

 

 

 Research Group 2011
 
 
Left: Liu Yajune, Xu Shiping, Sunil Singh, Dr Pan Jiahong, Dr Wang Qin, Wang Yinjei, Zhan Tong, Dr Zhang Xiwang, Ng Jiawei, A/P Darren Sun, Zhaibing, Karina Listiarini, Alan Du


 

 
Back from left: Ng Jiawei, Lilin Zhang, Bai Hongwei, Dr. Liu Jingchen, Song Xiaoxiao, Alan Du, Gao Peng, A/P Darren Sun, Dr Liu Zhaoyang, Zhang Tong, Wang Yinjie, Tai Ming Hang

Front from left: Shihui Wong, Lee Siew Siang, Xu Shiping, Dr Yan Xiaoli, Liu Lei, Anggraini Zulkati