Welcome to Dr. Xue's Group
 

Group Picture 2013: (From left to right)
Yin Lisha, Wang Zheng, Yuan Yupeng, Xu Lin, Fang Jun, Xue Can, Liao Yusen, Mohammad, Cao Shaowen, Zhang Zhenyi

Research Fellows

Dr. Gu Quan (2013.10-present)
Dr. Dong Hongjun (2015.9-present)

PhD Students

Yu Sijia (2014.8-present)
Liao Yusen (2011.8-present)


Mohammad Mehdi Shahjamali (2008-2013)
Wang Zheng (2009-2014)
Yin Lisha (2010-2014)

Former group members
Mr. Li Yongjia (2008-2010)
Dr. Zhai Junfeng (2010)
Dr. Yin Zhen (2010-2011) Now 天津工业大学
Dr. Fang Jun (2010-2013) Now 南京工业大学
Dr. Zhang Zhenyi(2012-2013) Now 大连民族大学
Dr. Yuan Yupeng(2010-2013)
Now 安徽大学
Dr. Yang Dachi(2013-2014) Now 南开大学
Dr. Cao Shaowen(2010-2014) Now 武汉理工大学
Dr. Xu Lin(2012-2015) Now 南京师范大学
Dr. Lou Zaizhu(2014-2015)

 

Dr. Xue Research Group    School of Materials Science and Engineering    Nanyang Technological University