Tsinghua-NTU-708x174.jpg

Co-chairs
Xi Chen
Kok Khoo Phua

 
​NTU Speakers​​​Tsinghua Speakers
Leong Chuan Kwek
Rainer Dumke
Pinaki Sengupta
Tomasz Paterek
Qihua Xiong
Shau-Yu Lan
Guilu Long
Qikun Xue
Hui Zhai
Xiangbin  Wang
Jun Ni
Hong Yao
Li You
Ke He
Yayu Wang
Bei Zeng
Yong Xu


 

groupPhoto.jpg 

 

Co-organized by:

 

Tsinghua_logo.png                               IAS Logo.jpg


 

Printer-friendly | Send to a friend