Group Members

Research Fellows / Postdocs (2)

 • Qiang Zhou (Sept. 2017 - present)
 • Zhengkun YI (Rolls-Royce@NTU Lab, Aug. 2017 - present)

Research Associates / Research Assistants (2)

 • Jie ZHANG (Jul. 2017 - present)
 • Qing CAI (Rolls-Royce@NTU Lab, Dec. 2017 - present)

PhD Students (8)

 • Wenya WANG (SCSE, SAP Scholarship, 2014 - present)
 • Jianjun ZHAO (SCSE, SINGA Scholarship, 2014 - present)
 • Haiyan YIN (SCSE, Aug. 2015 - present)
 • Hangwei QIAN (IGS, Aug. 2015 - present)
 • Long-Kai HUANG (SCSE, Jan. 2016 - present) -- [Research Assistant: Sept. - Dec. 2015]
 • Yu CHEN (SCSE, Jan. 2016 - present)
 • Shangyu CHEN (SCSE, Aug. 2016 - present)
 • Jianda CHEN (SCSE, Aug. 2017 - present)

Interns (0)

Undergraduate FYP Students

Ongoing

 • Qingmei ZHAO (SCSE: 2017 Fall - present)
 • Wanlu ZHANG (SCSE: 2017 Fall - present)
 • Jun Yan CHAN (SCSE: 2017 Fall - present)
 • Rhui Dih LEE (SCSE: 2017 Fall - present)
 • Shantanu JAISWAL (SCSE: 2017 Fall - present)

Completed

 • Hoang Son NGUYEN (SCSE: 2016 Fall - 2017 Summer)
 • Shreyas Sudhir MUNDHRA (SCSE: 2016 Fall - 2017 Summer)
 • Jiaxiang FU (SCSE: 2016 Fall - 2017 Summer)
 • Roy Weihao LIN (SCSE: 2015 Fall - 2016 Summer)
 • Jun Xuan NG (SCSE: 2015 Fall - 2016 Summer)

Alumni

Research Assitants / Reseaerch Associates

 • Sulin LIU (Research Assistant: Jul. 2015 - Aug. 2017. Now: PhD student @ Princeton University, USA)
 • Yaodong YU (Research Assistant: Sept. 2016 - Aug. 2017)
 • Yunxiang LIU (Research Associate, Rolls-Royce@NTU Corp. Lab: Sept. 2015 - Jul. 2017)
 • Jingliang LI (Research Assistant, Rolls-Royce@NTU Corp. Lab: Jul. 2016 - Jul. 2017)
 • Joey Tianyi ZHOU (Research Assistant / Research Fellow: Apr. - Dec. 2015)

Interns

 • Rui LIU (UG Intern: Sept. 2017 - Feb. 2018)
 • Zexi HUANG (UG Intern: Sept. 2017 - Feb. 2018)
 • Xin DONG (UG Intern: Aug. 2016 - May 2017. Now: PhD student @ University of California San Diego, USA)
 • Jie LEI (UG Intern: Oct. 2016 - Apr. 2017. Now: PhD student @ University of North Carolina at Chapel Hill)
 • Xiukun HUANG (UG Intern: Jul. 2016 - Apr. 2017)