Assistant Professor Hongyu Chen
Division of Chemistry and Biological Chemistry
Nanyang Technological University, Singapore

Lab Members


Principal Investigator
Chen, Hongyu (º),
Born: JiaoJiang, Taizhou, ZheJiang, China.


Postdoctoral Fellows and Visiting Scholar
Feng, Yuhua () Song, Xiaohui ()
fengyh@ntu.edu.sg song0102@e.ntu.edu.sg
Graudate Students & Research Assistants
Rachel Lee Siew Tan ()
4th year grad
Su, Dongmeng (ն)
4th year grad
Xu, Weichang (γ)
3rd year grad
lstan1@e.ntu.edu.sg dsu002@e.ntu.edu.sg WXU005@e.ntu.edu.sg
Lin, Zhenhui ()
3rd year grad
Wang, Ruoxu ()
2nd year grad
Liu, Songlin ()
2nd year grad
lamz0009@e.ntu.edu.sg rwang011@e.ntu.edu.sg lius0060@e.ntu.edu.sg
Wang, Shaoyan ()
1st year grad
Han, Fei ()
1st year grad
swang021@e.ntu.edu.sg hanf0003@e.ntu.edu.sg
Kang, Lei ()
Exchange
Wang, Zhenxing ()
Exchange
leikang@hit.edu.cn wzx_1009@163.com
Zhang, Weiliang (ΰ)
Research Asst
Wang, Haozhi (־)
Research Asst
C130092@e.ntu.edu.sg ON0001EE@e.ntu.edu.sg

---- back ----